lymphapress

מגוון מוצרים המיועדים לטיפול בבעיות כלי דם
ובעיות לימפטיות.

המוצרים נתפרים בלהבית עבור חברת מגו אפק

לאתר החברה www.megoafek.co.ilלהבית מוצרי טקסטיל מתקדמים קיבוץ להבות חביבה ד.נ. חפר 38835 טל. 04.6368612/3 | פקס. 04.6368659